Οι άνθρωποι του τεχνικού τμήματος, είναι άριστα εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι, ώστε να επισκευάζουν, να συντηρούν και να αναβαθμίζουν τους αυτόματους πωλητές.

Η Eurocoffee διαθέτει παρακαταθήκη ανταλλακτικών για όλους τους αυτόματους πωλητές, ώστε να εξασφαλίζει την αξιοπιστία τους και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Οι άνθρωποι μας είναι πάντα πρόθυμοι να λύσουν οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα προκύψει και να εξυπηρετήσουν.