Στόχοι & Αξίες

Η επιτυχημένη πορεία μας είναι δομημένη με αξίες, με τις οποίες πορευόμαστε από την ίδρυση μας, με στόχο το ποιοτικό αποτέλεσμα στον τελικό καταναλωτή.

Πελάτες

Οι πελάτες μας είναι το βασικότερο μέλημά μας. Όλα τα τμήματα της εταιρίας, λειτουργούν με απόλυτο επαγγελματισμό προκειμένου να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα ώστε να έχουμε πάντα ικανοποιημένους πελάτες.

Προμηθευτές

Επιλέγουμε και αξιολογούμε προσεκτικά τους προμηθευτές μας, με γνώμονα πάντα την διακίνηση επωνύμων και υψηλής ποιότητας προϊόντων. Οι συνεργαζόμενες εταιρίες εφαρμόζουν πιστά τα συστήματα ασφαλείας τροφίμων (ISO 22000) και οργάνωσης διαδικασιών (ISO 9001-2008).

Προσωπικό

Φροντίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας. Εάν είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι μας θα είναι πάντα και οι πελάτες μας. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας να κάνουν τα σωστά πράγματα, σωστά, δείχνοντας πάντα προσοχή στη λεπτομέρεια, καλή διάθεση, συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Οι άνθρωποι μας είναι ο πυρήνας της δύναμης μας.