Η Eurocoffee είναι από τις πρώτες εταιρίες αυτόματης πώλησης στην Ελλάδα που εφαρμόζει (ISO 22000) πιστοποιητικό για την ασφάλεια τροφίμων και (ISO 9001-2008) πιστοποιητικό για την εφαρμογή διαδικασιών. Είναι η μοναδική εταιρία αυτόματης πώλησης που εφαρμόζει και τηρεί ιχνηλασιμότητα. Είναι μέλος του συνδέσμου αυτόματης πώλησης Ελλάδος.